Jakttid kråke: Kråke kan jaktes og fangstes fra 15. juli til 31. mars

Jakttid grevling: Grevling har jakttid fra 21. august til 31. januar.

Jakttid mink: Mink kan jaktes og fangstes hele året.

Jakttid mår: Mår har jakttid fra 1. november til 15. mars.

Jakttid røyskatt: Røyskatt har jakttid fra 21. august til 15. mars.

Jakttid mårhund: Mårhund er en uønsket art, og kan jaktes og fangstes hele året.

Fellefangst på mår er spennende jakt. Pass på at måren blir hengende fritt etter at den har gått i fella, slik at mus og andre gnagere ikke kommer til og kan ødelegge et flott skinn.

Fox terriere kan presse mink eller annet smårovvilt ut av bergsprekker og hi, slik at en godt plassert skytter kan felle viltet. Laika og andre spisshunder kan brukes som treskjeller på mår.