Smårovvilt - tips for vellykket jakt og fangst

Smårovvilt og reirrøvere som grevling, mink, mår, røyskatt, kråke og skjære byr på tilgjengelig og spennende jakt.

Jakttid kråke: Kråke kan jaktes og fangstes fra 15. juli til 31. mars

Jakttid grevling: Grevling har jakttid fra 21. august til 31. januar.

Jakttid mink: Mink kan jaktes og fangstes hele året.

Jakttid mår: Mår har jakttid fra 1. november til 15. mars.

Jakttid røyskatt: Røyskatt har jakttid fra 21. august til 15. mars.

Jakttid mårhund: Mårhund er en uønsket art, og kan jaktes og fangstes hele året.

Fellefangst på mår er spennende jakt. Pass på at måren blir hengende fritt etter at den har gått i fella, slik at mus og andre gnagere ikke kommer til og kan ødelegge et flott skinn.

Fox terriere kan presse mink eller annet smårovvilt ut av bergsprekker og hi, slik at en godt plassert skytter kan felle viltet. Laika og andre spisshunder kan brukes som treskjeller på mår.

annonse
Først til mølla: Det lønner seg å få tak i minken før terrieren gjør det. De gjør som regel krav på byttet sitt – og de forsvarer det godt.
Minkjakt med cairn terrier

Med veskehund etter minkpels

PRØVETAKER: Du kan få inntil 2500 kroner for revejakta i 2023, dersom du blir en av de utvalgte. (Foto: Kjell-Harald Myrseth)
Overvåkningsprosjekt på rødrev

Tjen litt ekstra på revejakta

Hvordan kan jeg fange mår?

Det finnes forskjellige feller du kan bruke for å fange mår. Blant de mest brukte er Conibearfeller. Pass på at måren henger fritt etter at den har gått i fella for å unngå musegnag. Alternativt kan du passe på at åpningen på fella peker ut fra treet. Minken vil fortsatt klare å klatre inn, men musene forhindres fra å komme til. 

Hvilke hunderaser er bra til minkjakt?

Fox terriere og basset kan fint brukes til minkjakt. Det er en fordel å være minst to personer. Da kan hundeføreren konsentrere seg om å presse minken ut av hiet, mens den andre jegeren kan stå som skytter på et strategisk sted.

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen