Oppgang i fangst av rype og skogsfugl.

For landet sett under ett viser tall fra Statskogs jegere en klar oppgang fra 2019 til 2020. Fangsttallene ser dermed ut til å ha kommet opp på normalt nivå igjen etter fjorårets nedgang.

Sist oppdatert: 13. november 2020 kl 11.47
Rypejakt
Rypejakt
Lesetid: 1 minutter

Statskog stengte store områder i Sør-Norge for fuglejakt i 2019, for å redusere jakttrykket. 

– Årets tellinger ga grunnlag for jakt her, og vi ser at uttaket av fugl er mer på nivå med årene før 2019, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Oppgang med ett unntak

Også fuglejegerne i Troms, Helgeland og Midt-Norge har opplevd bedre fangst i år enn i fjor. Unntaket er Salten.

- Tellinger i Salten viste behov for å regulere ned jakttrykket. Dette slår direkte ut i fangsttall. Rypefangsten i Salten er halvert i forhold til i fjor, sier Breisjøberget.

Trendene for rype- og skogsfuglfangst er basert på fangstrapporter for perioden 10. september (jaktstart) til og med 31. oktober. Normalt sett blir rundt 90 prosent av sesongens fangst høstet i denne perioden.

Les også om at lirypebetanden øker og rypetakseringen 2020

Publisert 13. november 2020 kl 11.47
Sist oppdatert 13. november 2020 kl 11.47
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen