Statskog stengte store områder i Sør-Norge for fuglejakt i 2019, for å redusere jakttrykket. 

– Årets tellinger ga grunnlag for jakt her, og vi ser at uttaket av fugl er mer på nivå med årene før 2019, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Oppgang med ett unntak

Også fuglejegerne i Troms, Helgeland og Midt-Norge har opplevd bedre fangst i år enn i fjor. Unntaket er Salten.

- Tellinger i Salten viste behov for å regulere ned jakttrykket. Dette slår direkte ut i fangsttall. Rypefangsten i Salten er halvert i forhold til i fjor, sier Breisjøberget.

Trendene for rype- og skogsfuglfangst er basert på fangstrapporter for perioden 10. september (jaktstart) til og med 31. oktober. Normalt sett blir rundt 90 prosent av sesongens fangst høstet i denne perioden.

Les også om at lirypebetanden øker og rypetakseringen 2020