Finnmarkseiendommen/ FeFo, Statskog og fjellstyrene som forvalter statsallmenningene har lagt fram rapporter etter rypetaksering høsten 2020. Tallene som rapporteres via Hønsefuglportalen tilsier en svært variabel rypehøst, fra dårlig i Finnmark og indre deler av Nord-Troms, via gode tall for Helgeland, mens bildet er svært variert i Sør-Norge.

Likevel kan det totalt se ut som at rypejegerne får en bedre høst enn i fjor, da jaktrapportene fra Statistisk sentralbyrå viste markert nedgang.