Bildet er kraftig endret bare siden i fjor høst. Da stengte Statskog store områder for jakt, fordi tellingene viste for lav bestand til å jakte på. Fagsjef Jo Inge Breisjøberget hos Statskog gleder seg spesielt over at pila peker rett vei for orrfuglen.

– Vi ser en svært gledelig utvikling, både for ryper og skogsfugl. Noen steder ser vi faktisk tettheter av skogsfugl – og da særlig orrfugl – som er historisk høye. Orrfuglen har hatt en langsiktig nedadgående trend, men nå har bestanden fått et løft som er høyere enn vi ser både hos rypa og annen skogsfugl, sier Breisjøberget.