RypeRapporten fra Norges Fjellstyresamband gir deg de første takseringsresultatene fra rypetaksering i fjellstyreområdene. Det har nå kommet inn en god del takseringsresultater fra fjellstyrene, sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband til NJFF.no.

– Høsten ser slett ikke verst ut for de som vil jakte på statsallmenningene. Unntaket er Vestland, der det ser heller dårlig ut, sier Lande.