Baschieri & Pellagri har haglpatroner utviklet for spesielle forhold. I vår test har vi inkludert fire varianter av Baschieri & Pellagris, både egnet for tidlig høstjakt og sein vinterjakt.

En pensjonert konkurranseskytter sa en gang til meg: «Det viktigste etter å tørrtrene regelmessig med hagla, er å teste forskjellig ammunisjon i hvert enkelt våpen.: Du finner ikke to som er like i oppførsel og som liker det samme, selv om de er tvillinger!»