Både færre aktive jegere, og dårlig rypeår har hatt en påvirkning på tallene under småviltjakta.
Både lirype og fjellrype har hatt en nedgang på henholdsvis 16 og 22,1 prosent fra 2018/2019-sesongen til 2019/2020-sesongen. 104.200 liryper måtte bøte med livet, og 45100 fjellryper kom seg ikke videre til jaktåret 2020/2021. Storfugl har hatt en nedgang på hele 48,8 prosent, med 6700 fugler felt, og orrfuglen slapp også unna i fjor – med en nedgang på 30 prosent og 13940 orrfugl felt. 
Harene mistet 12490 av sine artsfrender, en nedgang på 27,3 prosent. 23.620 rødrever ble felt, en nedgang på 5,7 prosent, og 9490 stokkender gir en nedgang på 11,3 prosent.

Bare ringduene og rådyrene hadde flere som gikk i fella, med 32.420 ringduer felt, en oppgang på 9,6 prosent, og 31.920 rådyr felt, en oppgang på 8,1 prosent.