Helseovervåkingsprogrammet har siden 2018 påvist meldepliktige Salmonella-bakterier, som kan gi sykdom hos mennesker og dyr, i prøver fra tre villsvin felt under jakt. Dette har gitt viktig kunnskap og understreker betydningen av å forhindre kontakt mellom villsvin og produksjonsdyr. I tillegg er god slakte- og kjøkkenhygiene viktig for å unngå smitte.   

Mattilsynet er sammen med Veterinærinstituttet i gang med å gjøre endringer i Helseovervåkningsprogrammet for villsvin felt i Norge i tråd med Handlingsplanen mot villsvin. Blant annet vil jegere nå få kompensasjon for innsending av komplette prøvesett til dette programmet. Kompensasjonen er på 500 NOK for hanngris og 2000 NOK for sugger, og kompensasjonsordningen administreres av Mattilsynet.