Totalt var det 135.660 jegere som rapporterte til Statistisk sentralbyrå at de deltok på jakt i fjor, av de 190.400 som løste jegeravgift. Begge tallene markerer en nedgang fra de siste fem årene, da over 200.000 tidligere har pleid å løse jegeravgift.

Etter et godt rypeår har det vært nedgang i bestandene, slik at færre jegere dro ut på jakt. Antallet rypejegere gikk ned til 43.230, en nedgang på 9,7 prosent fra fjoråret. Antallet småviltjegere totalt gikk også ned til 78.330, en nedgang på 6,7 prosent.

Annonse

Antallet storviltjegere er relativt stabilt. Elgjakta er fortsatt det som samler flest folk, med 59.880 jegere i aksjon, en økning på 0,9 prosent. Til tross for at det stadig felles flere hjort, øker ikke antallet hjortejegere tilsvarende: I fjor var det 49.470 hjortejegere ute og kleiv i liene, en oppgang på 3,0 prosent. Hjorteviltjakta totalt samler 92.080 jegere, og er slik sett større enn småviltjakta.

Sjøl om damene er i ferd med å innta jaktmarkene, er jakta fortsatt en mannsbastion: Av de 135.660 aktive jegerne, er 10.790 kvinner og 124.490 menn.