Et velment råd er å gjøre det allerede nå mens du husker det: Det var om lag 21.700 jegere som i fjor ble ilagt gebyret på 215 kr for manglende rapportering. Det ga 4,7 millioner kroner ekstra i statskassa.

– Hvis vi sammenligner antallet rapporteringspliktige med antallet som har rapportert, har andelen vært stabil de siste åra. Fjorårets overgang til Altinn-rapportering har således ikke ført til noen stor endring, sier SSB-forsker Terje Olav Rundtom.