Hvert år takseres hønsefuglbestanden over store deler av landet. Tidlig i august drar frivillig mannskap til skogs og til fjells med stående fuglehunder.

Der teller de årets bestand av skogsfugl og ryper langs forhåndsdefinerte takstlinjer. Den årvisse repetisjonen i dette arbeidet gir oss jegere gode prognoser for hvordan rypa og skogsfuglens utvikling har vært det siste året, og hvordan årets klekking har gått.