Den syvende januar skjedde en historisk lovendring i Sverige som kan få store konsekvenser for svenske jegere – og nordmenn som jakter hos söta bror.

I 83 år har Svenska Jägerforbundet hatt som sitt allmenne oppdrag å drive med forvaltning av klovvilt, ettersøk ved påkjørsler og viltovervåkning. Midlene har kommet fra Viltvårdsfonden, som i sin tur samler pengene som kommer inn fra jegere når de løser det statlige jaktkortet.