Sjøl om ryper, orrfugl og storfugl alle tilhører hønsefuglene, er det noen praktiske forskjeller når det kommer til jakt. Den viktigste er sjølsagt at du finner dem i forskjellig terreng; fra fjellrypa på fjelltoppene til gammel-tiuren i storskogen. 

Men terrenget har også betydning for hvordan været påvirker jakta. I tjukk skodde er det meningsløst å gå etter rypa: Du hører dem kakle, men du ser sjelden mer enn hvite vinger forsvinne i tåkehavet. I tillegg kommer sikkerhetsrisikoen, både for å gå seg vill og ved skudd mot ukjent bakgrunn.