Sjøl har jeg overhodet ingen betenkeligheter med å innrømme at jeg gjennom alle år har hatt stor glede av å ta vare på mye av det jeg har skutt gjennom årenes løp, og kanskje særlig gevir fra vårt minste, men samtidig vakreste og mest interessante hjortevilt, nemlig rådyret. Og i løpet av femti år blir det unektelig en del rådyrgevir. 

Avhengig av hvor ivrig Dianas tjener man har vært, kan det jo etter hvert bli noen plassproblemer og en enda større utfordring kan da fort være at fruen i huset som oftest ikke deler den samme glede og entusiasme for akkurat denne samlerinteressen.