– Det som vil omfatte kommunene som blir en del av overvåkingen, vil være at jegerne leverer inn underkjever fra felte dyr, forteller seniorforsker ved NINA, Vebjørn Veiberg.

Bestandsovervåkingsprogrammet for hjortevilt er et oppdrag som NINA utfører på oppdrag fra Miljødirektoratet, og er noe som har pågått siden begynnelsen av 1990-tallet. Det er mange områder spredt utover landet som er knyttet til overvåkingen, som inkluderer både elg, hjort og villrein.