Vi har gått fire kilometer gjennom kratt og skog, over berg og trange slukter, da guiden Cacho bråstopper. Han lytter i noen sekunder til de sju bukkene som brøler rundt oss, før han signaliserer at vi må skynde oss.

Hvis vi skal lykkes med den planen han lagt, må vi sette «det lange bein foran»: Her i morges så han en flott titakker som han tidligere ikke har sett i dette terrenget. Hans erfaring tilsier at den må felles i kveld. Hvis ikke, vil den forsvinne ut i intetheten igjen.