Den svenske hundeføreren Emil Lennartsson ser på GPSen at de to jämthundene er i bevegelse. Begge er på sporet etter hver sin elg. Fra to kanter nærmer de seg nå stedet der han og gjestejegeren Jens Kjær Knudsen fra Danmark befinner seg, i en skogsteig som er fredet.

Ingen av hundene har foreløpig lyktes i å stille elgen, og dermed skapt mulighet for å smyge inn på losen. Likevel ser det nå ut som Jens sitter såpass strategisk til at det er gode sjanser for felling når elglosen går gjennom skogsområdet. Kommer de til å lykkes?