Bli med på elgjakt i Nord-Sverige, der elgen må fraktes ut av skogen med helikopter!

Visste du at du kan ta kurs i hvordan du blir en buejeger? Buejakt er tillatt i Danmark og Finland, og det finnes egne hegn for buejakt på hjort og muflon på øya Åland?

Les deg opp på hvordan jakten på råbukk om våren fungerer i Danmark, en jakt som også blir lovlig i Sverige fra og med våren 2022.