Denne sjøfuglen viser seg å trives langt fra saltvann. I Mjøsa, Gudbrandsdalslågen, Glomma og Renaelva er skarven nå et fast innslag.

Det er ikke uvanlig å se flere titalls skarv på enkelte hvileplasser. Det har vært hevdet at det er mellomskarv som finnes i innlandet mens storskarven holder seg ved kysten, men det viser seg å være feil.