Da Miljødirektoratet nylig vedtok nye jakt- og fangsttider for perioden 2022–2028, kunne jegerstanden feire. Mens direktoratet i forarbeidet foreslo å strupe sjøfugljakta sør for Trondheimsfjorden, er jakt på storskarv, ærfugl og svartand beholdt i de nye jakttidene.

Stans i skarvejakta ville da også trolig hatt begrenset effekt, siden skarven forvaltes svært ulikt rundt Skagerak: