Seljakt etter steinkobbe og havert er noe Jo Inge Hesjevik brenner for, både som fisker, politiker og erfaren seljeger. I flere år deltok han i selfangst på Vestisen, havisen mellom Grønland, Svalbard og Jan Mayen, men nå er det kystsel som steinkobbe og havert som engasjerer ham:

– Det burde skytes betraktelig mer sel. Selkvotene settes på helt feil grunnlag, for selen forflytter seg mye. Selv om man en dag teller sel på et skjær, kan du noen dager senere komme fram til en helt annen bestand, sier Hesjevik.