Skjermen på Garmin Alpha 100 har for meg blitt et tiltakende frustrasjonsmoment, sia mobilskjermene er blitt langt bedre enn da den første Alpha-modellen kom. Responsen oppleves luggete, og nedsenka skjermplassering (for å begrense uønska lomme-scrolling?) gir konstant skitt-rand rundt skjermen.

På Garmin Alpha 200i flukter skjermen med frontdekslet og har vokst fra 7,6 til 8,9 cm diagonalt. Antallet piksler er økt tilsvarende, så oppløsninga er omtrent uendra. Likevel framstår skjermen mye klarere: