Med økt kjøpekraft har norske jegere fått råd til å bli mer spesialiserte, og kjøper utstyr til den jakten de bedriver.

I denne testen av kikkertsikter har vi plukket ut sikter som er dedikert for jakt i dårlig lys – så la oss se hvem som er mørkets mestere.