Zeiss HT 3-12x56 sin styrke som et rent skumringssikte, er at den har en enkel «gammeldags» konstruksjon med bare 4 gangers zoom-område, noe som gir litt smalere bruksområde.

Med HT menes «high transmission», altså høyere lysgjennomgang enn normalt.