Kahles har vært inn og ut av Swarovski-folden etter at den nyskapende sikteprodusenten, som var blant de første både med zoom og vanntette sikter, ble kjøpt opp av sin østerrikske storebror i 1974. Kahles framstår nå som et litt rimeligere alternativ innen europeisk optikk. Helia har 5x som maks forstørrelse. Det gjør at spesifikasjoner som synsfelt (innzoomet) og utgangspupill framstår bedre enn de egentlig er, men Helia er på ingen måte noe dårlig alternativ. Den tilbyr sann 1x og ligger her langt oppe når det gjelder synsfelt.

Men når det kommer til ease of view, havner Kahles under snittet. Dette henger sammen med en dorulleffekt som stjeler litt mye av siktebildet. Det skal være auto av/på for lysprikken, men dette fungerte ikke på testkikkerten. Likevel en sterk 4’er på terningen.