De siste par timene har vi sittet og speidet utover et stort hogstfelt. Rett før vi satte oss, konstaterte vi fersk bjørnemøkk i stien som går tvers over rydninga. Ut fra mengden og størrelsa på avføringa, er det snakk om en røslig bamse – presis hva Jens Kjær Knudsen håper på å møte på denne turen.

Vi har lagt ferden til Vancouver Island i den canadiske delstaten British Columbia, der det er en tett bestand av det som er blant verdens største svartbjørner. Jaktområdet som ligger på den nordlige enden av øya, er på 300 kvadratkilometer. Vi kjører derfor rundt på skogsbilveiene i en Dodge Ram for å finne spennende områder der det er tegn på hyppig bjørneaktivitet, eller til områder der sjefsguide Ryan Leef vet at de større bamsene har faste tilholdssteder.