Det er ikke nytt at villreinen i Norge sliter. Økt press på dens leveområder forårsaket av menneskelige inngrep, er en av hovedårsakene til at villreinens tilstand er dårlig nytt. Hvordan skal man på best mulig måte ivareta villreinen samtidig som man tilrettelegger for fornybar energi?

Sammen med internasjonale eksperter fra flere fagområder har Norsk institutt for naturforskning (NINA) utviklet en metodikk på hvordan villreinens leveområder påvirkes av menneskelig infrastruktur og aktiviteter. Dette kan bli et svært nyttig verktøy i tiden fremover.