Det er en gledelig nyhet at fjellreven ser ut til å klare seg tilsynelatende bra i det høye nord. Ett av bevisene på det er at det registreres flere kull i år enn i fjor på steder uten fôringer.

Når utgangspunktet i praksis har vært utryddelse fra Varangerhalvøya, viser det at gode tiltak kan fungere. Når det i år har vært god tilgang på smågnagere i området, er det liten tvil om at dette har bidratt til rekordsommeren.

Det var NRK Finnmark som først omtalte saken.

Flere kull, men færre valper?

– Til nå har vi registrert 13 ynglinger her på Varangerhalvøya. Det er én mer enn i fjor, sier Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn til NRK.

Selv om det er registrert flere kull i år, er det fortsatt usikkert om det blir rekordmange fjellrevvalper i år, fordi i fjor ble det nemlig talt opp 76 valper på halvøya.

LES MER: Rekordår: Fjellreven på opptur

Michaelsen sier videre til NRK at Statens Naturoppsyn så langt har registrert 64 valper ved hiene. De antar at det vil bli registrert noen flere valper i august, men om det holder til ny rekord kan holde hardt- men likevel ikke helt usannsynlig.

Fjellreven overvåkes i området ved hjelp av flere viltkameraer som er plassert ved hiene, her telles også valpene, for å ikke forstyrre fjellreven.

Tiltak som fungerer

Tiltakene som er gjort for å hjelpe fjellreven til å reetablere seg på Varangerhalvøya har vært å sette ut valper født i fangenskap i en periode over tre år fra 2018. I tillegg er det satt opp fôringsautomater som er laget slik at kun fjellreven kommer til maten, som består av hundemat.

Når fjellreven yngler på steder uten fôringstilgang, viser det at utviklingen peker riktig vei. I fjor ble det registrert to kull på slike steder, mens det denne sommeren er registrert fem slike kull. Det kan tyde på at fjellreven sprer seg naturlig, og dermed er også utsiktene til artens overlevelse i fremtiden desto bedre.

LES OGSÅ: Stor test av over 40 jaktstøvler