– Også i tidligere tider var det like lite rype som i dag, men disse periodene var av kort varighet og ble etterfulgt av kronår. Det er kronårene som er blitt borte, og samtidig er det blitt lenger mellom de årene som etter dagens målestokk kan karakteriseres som toppår. Bestandene i dag «småkoker» de fleste steder på et relativt lavt nivå, forteller Olav Hjeljord, professor emeritus ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Med høyere trykk fra rovvilt som rev og ulike rovfugler- i tillegg til færre smågnagere, har dette medført at rypa er på matfatet til predatorene- oftere enn noen gang. Er det i ferd med å bli en ubalanse i økosystemet? Kan trenden snu og de store, gode toppårene med ryper komme tilbake? I følge Hjeljord er dette høyst usikkert.