Prosjektet som ble starta i 2014, er på vei inn i sitt avsluttende år. Fellingstallene levner liten tvil om en formidabel innsats: 498 kråker, 440 røyskatter, 404 rever, 339 mårer, 209 ravner og 52 grevlinger er felt på fire år.

Utmarkskommunen nordøst i Trøndelag er på 2962 km2, romslig fordelt på 1389 innbyggere. Dette er nesten en halv gang større enn Vestfold fylke, der det bor 240.000 innbyggere. Her er det langt mellom veikanter, fjøsvegger og villastrøk med tilgang på søppel og matbiter for reven.