Rypejakta reguleres hardt gjennom blant annet fastsetting av kvoter og begrensning i antall jegere i noen områder. Disse reguleringene kan variere fra år til år. Vi må tilbake til jaktåret 2012-2013 for å finne et svakere år når det gjelder antall felte fjellryper.

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det ble felt totalt 159 300 ryper under jaktåret 2021-2022. Av disse tilsvarer 114 500 liryper og 44 800 fjellryper. Antall felte liryper viser en nedgang på 9,7 prosent sammenlignet med jaktåret 2020-2021, og en reduksjon på 3 prosent sammenlignet med 2016-2017.