Ut i fra statistikken til SSB, var det 136 900 aktive jegere for jaktåret 2021-2022. Dette er ikke grønne tall, for totalt sett er dette en nedgang på 2,4 prosent sammenlignet med året før - pila peker i feil retning.

Det er heller ikke blodrødt; for selv om totalbildet viser en nedgang, har både hjortejegere og villreinjegere vokst i antall, med henholdsvis 1,6 og 1,3 prosent økning. Villreinjakta har de færreste jegerne, og derfor er det gledelig at det er flere som har fått øynene opp for den jakta.