Færre ryper i fjellet i Sør-og Midt-Norge

Den årlige Ryperapporten viser at det er en nedgang i rypebestanden i Sør-og Midt-Norge. I Fron i Gudbrandsdalen er bestanden såpass liten at det trolig ikke blir jakt i år.

Sist oppdatert: 26. august 2022 kl 08.55
SVAKE TALL: I sørlige deler av landet viser det totale bildet en svak nedgang sammenlignet med i fjor- men det finnes lyspunkt. (Ill.foto: Christer Rognerud)
SVAKE TALL: I sørlige deler av landet viser det totale bildet en svak nedgang sammenlignet med i fjor- men det finnes lyspunkt. (Ill.foto: Christer Rognerud)
Lesetid: 9 minutter

August måned har vært hektisk for rypetaksørene. Mange kilometer har blitt lagt ned i fjellet for å avdekke det alle rypejegere lurer på: Hvordan har det gått med rypekullene?

Norges Fjellstyresamband har nå klargjort de første tallene fra årets rypetaksering i RypeRapporten 2022:

Trøndelag med gjennomgående nedgang

Sett under ett har de fleste fjellstyrene i Trøndelag opplevd nedgang i rypebestanden fra i fjor, men det finnes også noen lyspunkt.

Kvikne fjellstyre: Takseringen her viser både nedgang i antall fugl og en litt svakere kyllingproduksjon enn fjoråret. Kvotene og jakta i område blir fastsatt om kort tid.

Osen fjellstyre: Ett av lyspunktene i Trøndelag i år, som kan vise til gode resultater i år som i fjor. Tettheten av rype ligger på 24,8 per kvadratkilometer (km2), og kullene har i snitt 3,7 kyllinger. Det ble observert godt med ryper totalt og det samme gjaldt for orrfugl. Årets kvoter er satt til 2 ryper og 1 skogsfugl per jeger per dag, med maksfangst på 10 ryper i perioden 10.09 - 31.10. Røy og orrhøne er fredet.

Åfjord fjellstyre: Årets takseringsresultat er det beste siden oppstarten i 2007. Området svinger veldig med en rypetetthet på alt fra 20 til 50 ryper i de ulike områdene, med en median på rundt 32 ryper per km2 med 3,5 kyllinger per rypepar. Kort for september er forhåndssolgt. Øvrige kort vil bli tilgjengelige den 1. september kl0900 på inatur.no for oktober og november. Kvotene er satt til maks 5 ryper per dag per jeger, med ytterligere ukes- og sesongbegrensning, se inatur.no for fullstendig oversikt. Skogsfuglkvoten er satt til 1 brunfugl per jeger per dag.

Selbu fjellstyre: Dårligere takseringsresultater i området, med en nedgående trend både på antall fugl og kyllingproduksjon (3,7 per to voksne). Selbu fjellstyre åpner for jakt høsten 2022, med en dagskvote på 2 ryper per jeger per dag. Området holder åpent for jakt ut oktober. Dette med mål om å beholde nok stamfugl i jaktfeltet. Det er også satt maks 1 skogsfugl per jeger per sesong.

Snåsa fjellstyre: Etter tre år med jevne og gode takseringer opplever fjellstyret i år en nedgang i rypebestanden. Årets tetthet er på 19,2 ryper per km2, mot 27,5 året før. Kyllingproduksjonen er også lavere med 3,3 kyllinger per to voksne, som er ned fra 4,2 i fjor. Med bakgrunn i dette har fjellstyret fastsatt en dagskvote på 4 ryper + 2 skogsfugl per jeger per dag, for perioden 15.09 - 23.12. Etter romjulsfredning er kvoten satt til 2 ryper om dagen ut sesongen.

Namsskogan fjellstyre: En god stamfuglbestand på forhånd satte høye forventninger til årets taksering. Snøen lå lenge og sommeren var preget av mye kaldt og vått vær. Det er store variasjoner i området, og det er gjort 65 observasjoner på til sammen 66 km tellelinjer. Tettheten er fortsatt bra, men kyllingproduksjonen har definitivt fått en krakk, med en kyllingtetthet på 2 per to voksne. Dette har ført til reduserte kvoter i området, med 2 ryper + 2 skogsfugl per jeger per dag.

Fjellstyrene i Stjørdal: "Takseringsresultatene for 2022 viser en betydelig reduksjon i tetthet i forhold til 2021", opplyser Fjelloppsyn Ivar Rimul. Snittet de siste 15 årene på kyllingproduksjonen har vært 3,7 per to voksne. I år er snittet 3,4 kyllinger per to voksne. Selv om tettheten er redusert til 20,4 ryper per km2, er dette over snittet for de siste 15 årene (16,4 ryper per km2).

For at rypebestanden skal opprettholdes til neste sesong må rypeparene ha minst 2,5 kyllinger i produksjon, på grunn av naturlig dødelighet. Derfor er det altså et høstbart overskudd i Stjørdal i 2022. Med et svært godt fjorår, har voksentettheten blitt redusert med 35 %. Den usedvanlig dårlige sommeren kan ha gjort det vanskelig for rypene i år. Oppsummert har året 2022 et middels til dårlig rypeår, og det er fastsatt kvoter på 2 ryper per jeger per dag og det selges ikke flere jaktkort fra 1. oktober.

Steinkjer fjellstyre: Samlet sett en dårligere taksering sammenlignet med fjoråret. Tettheten har blitt redusert fra 11,4 til 8,1 ryper per km2. Produksjonen av kyllinger har også gått ned men er fortsatt på et bra nivå, med 4,2 kyllinger per to voksne ryper. Steinkjer fjellstyre har valgt å frede rypa etter jul. Dette vil også sannsynligvis gjelde for jaktåret 2022/2023. Kvotene i området er satt til 2 ryper og 2 skogsfugl per jeger per dag. Røy er fredet. Jaktkort blir tilgjengelig på inatur.no 5. september kl0900.

LES OGSÅ: Rypejakt på Skogerøya i Finnmark

Hardangervidda med svake tall

Eidfjord fjellstyre: Dårlige resultater med en tetthet på 8,7 ryper per km2 og 2,6 kyllinger per to voksne gir ikke grunnlag for mer kortsalg for rypejakt i år i området. Det ble rapportert om mange små kyllinger, som kan tyde på sen klekking og eventuelt omlagte kull. Fjellstyret håper på forståelse, og at tiltaket kan gi bedre utsikter for neste år.

Øvre Numedal Fjellstyre: Resultatene viser også her en nedgang både i antall fugl og antall kyllinger, men fortsatt et godt resultat sammenlignet med flere andre steder. Årets gjennomsnitt er på 30,5 ryper per km2, og kyllingproduksjonen ligger på 4 per rypepar. Men grunnet en reduksjon fra i fjor har fjellstyret valgt å begrense antall jaktkort i perioden 05.10 - 30.11. Kvotene er ulike ut ifra om du har ett eller flere døgnkort, ukeskort eller sesongkort. For ett døgnkort er kvoten satt til 3 ryper. Se fullstendige regler og tilgjengelige jaktkort på inatur.no.

Valdres

Øystre Slidre fjellstyre: Den totale tettheten er i år på 12,4 ryper per km2, med en kyllingproduksjon på 2,3 per rypepar. I de viktigste jaktfeltene i området viser det en nedgang fra i fjor, med så lav som 1,3 kyllinger per rypepar og en tetthet på 6,7 ryper. Ett jaktfelt viser derimot en god oppgang og trekker snittet opp totalt sett. Ingen smågnagere ble observert under tellingene. Også i år er det vedtatt at rype og orrfugl er fredet, men det åpnes for et begrenset salg av treningskort for fuglehund i perioden 15. september til 31. oktober.

Vestre Slidre fjellstyre: Økning fra i fjor på kyllingproduksjon, med et snitt på 3,1 kyllinger per to voksne. Tettheten for ryper i området er på 13,5 per km2, noe som ikke er spesielt bra, men over fjellstyres minstekrav. Det er derfor håp om rypejakt i 2022. Det ser bedre ut for orrfuglen også her i år. Det åpnes for jakt i perioden 15.09 - 24.09 i første omgang, før det blir tatt vurderinger om forlengelse. Kvotene blir på 2 ryper per jeger per dag, med maks 3 ryper per jeger totalt i perioden på alle kort utenom sesongkortet som har 6 ryper som maksfangst. Sesongkvote på orrfugl er satt til 5 per jeger.

Gudbrandsdalen med nedgang

Dovre fjellstyre: Takseringen viser en svak oppgang av kyllingproduksjon men reduksjon i antall voksne ryper og dermed totalpopulasjonen. Det åpnes for jakt, med en døgnkvote på 1 rype per jeger, med maks 5 ryper gjennom sesongen per jeger.

Fron fjellstyre: Dårlig med ryper i området, med kun 13 observasjoner under taksering. Det bør være 40 observasjoner for et grunnlag som er godt nok til å hente data av. Taksørene har gått 43 km tellelinjer, så alt tyder på ekstra lav bestand i år. Det er svært dårlige takstresultater, og derfor blir rypa fredet i området i år.

Ringebu fjellstyre: Håpet var oppgang etter bra med stamfugl i vinter. Takseringen viser dessverre at produksjonen har vært dårlig også i år. Det blir kun jakt i noen jaktfelt i perioden 15.09 - 24.09, med bag-limit på 1 lirype per jeger per dag, med maksfangst på 5 liryper gjennom jaktperioden per jeger. Fjellrype og storfugl er fredet. Det åpnes for annen småviltjakt (ikke rype) også i perioden 06.10 - 23.12.

Øyer fjellstyre: Takseringen viser en tetthet på 12 ryper per km2 som er litt ned fra 15 i fjor. Kyllinger per par er på en liten oppgang med 3,1 per rypepar, opp fra 2,9 i fjor. Tallene er under snittet de siste 21 årene; som er henholdsvis 17 ryper per km2 med kyllingtetthet på 4,6 per to voksne ryper. Jakta gjennomføres med kvote på 1 rype per jeger per dag.

Gausdal fjellstyre: Magert resultat, med en tetthet på marginale 3 ryper per km2, og en kyllingproduksjon på så lite som 0,3 kyllinger per to voksne. Med bakgrunn i dette har fjellstyret ikke funnet det forsvarlig å gjennomføre rypejakta i år. Jakttida på storfugl og orrfugl blir gjennomført som normalt i perioden 15.09 - 23.12.

Nordland og Troms på opptur

Statskog offentliggjorde sine takseringer samme dag som fjellstyrene, og kan rapportere om store lokale variasjoner.
Best ut kommer de midtre delene av Troms, med en tetthet på hele 41 ryper per km2, med 4,4 kyllinger i snitt per kull. Dette er nesten en dobling i tettheten sammenlignet med fjorårets taksering, og gir fantastiske utsikter mot rypejakta.

Ellers for regionen er det sørlige deler av Troms som kommer dårligst ut, med en tetthet på 11 ryper per km2 - men til gjengjeld opp mot samme kyllingproduksjon som midtre med 4,3 per rypepar.

I Nordland er det i likhet med Troms store variasjoner, med tettheter på alt fra 12 til 35 ryper per km2. Noen områder opplever en svak nedgang fra fjoråret, og noen områder har oppgang i rypebestanden.

Statskog har fastsatt en øvre grense på 4 ryper per jeger per dag, som gjelder for alle jaktområdene deres. I noen områder er det særskilte regler, som kan ha andre kvoter enn den generelle maksgrensen. Statskog har også tatt en vurdering på å ikke fastsette sesongkvote, for å sikre at flere jegere får tilgang til jakt, og heller overvåke fangsttallene fortløpende. I praksis er også sesongkvoter umulig å kontrollere.

Finnmark med gode tall

Det rapporteres om bra med stamfugl i Finnmark, med store variasjoner på kyllingproduksjonen. Sett under ett viser takseringene de høyeste tetthetene siden midten av 2000-tallet. Rypene har klart seg best på ytre strøk. Gledelig er det også at storfuglen i Pasvik har en solid oppgang sammenlignet med de siste årene.

Kvotene for sesongen 2022/2023 er satt til 6 fugl (fjellrype, lirype, skogsfugl samlet) per jeger per dag på hele Finnmarkseiendommen. Innenfor døgnkvoten kan det maks felles 2 skogsfugl per jeger. Sesongkvoten er satt til 50 ryper og skogfugl, med maksgrense på 5 skogsfugl. Tilreisende jegere har en redusert sesongkvote på 25 ryper og skogsfugl, med inntil 3 skogsfugl. Storfuglen er fredet i Alta og Porsanger kommuner.

Jegere vil få fine dager i fjellet

– Det er godt å vite at vi har en god oversikt over rypebestandene. Mange jegere vil få fine opplevelser i fjellet i høst uansett, og mange vil kunne bringe førsteklasses mat med seg hjem. Vi skal allikevel ikke ta ut mer enn produksjonen tillater, understreker informasjonssjef Espen Fastad i Norges Jeger- og Fiskeforening.

NY HAGLE TIL JAKTA: Slik finner du en hagle som passer deg

Publisert 25. august 2022 kl 23.42
Sist oppdatert 26. august 2022 kl 08.55
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen