– Av alle fjellrypene vi merket i sommer er det kun 8 voksne fjellryper som fortsatt sender posisjoner per i dag. Det vil si at en stor andel allerede har blitt tatt av rovfugl og rev. Dødeligheten er overraskende høy, og vi vet at det ikke skyldes jakt, da området ikke har åpent for jakt. Alle senderne vi har funnet igjen i år har rovfuglen vært predatoren, forklarer Isak Karlstrøm, student på Høgskolen i Innlandet.

Hvor oppholder fjellrypa seg? Er den stasjonær eller flytter den mye på seg? Hvordan takler den klimaforandringer? Dette er noe av det Karlstrøm har skrevet Bachelor om; et tema som det er gjort lite forskning på. Fjellrypa er, om ikke den, så i hvert fall blant de mest hardføre fuglene vi har i Norden, og er en spesialist på å overleve i værharde fjellområder. Det unike er at den trives like godt sommer som vinter i de samme fjellene. Men hvordan bruker den egentlig fjellområdene?