10. september starter rypejakta. Fra i dag og de nærmeste dagene framover drar 50 000 rypejegere ut i fjellet. 

– Norge er i front på å måle reelle tall for rypeproduksjon og avskyting under jakta. Det gir et unikt grunnlag for ei sikrere regulering av jakta, sier Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget.

Annonse

Statskogs forvaltningsmodell hviler på Breisjøberget egen doktorgrad innen rypeforvaltning. Han har hatt flere internasjonale forskere på besøk som ønsker å lære mer om Statskogs forvaltning. 

Lad opp til jakta

Innsyn og tillit

I år viser tellingene at rypejakt kan tillates på store deler av Statskogs jaktområder i Norge. Områder i indre Troms har vært stengt i flere år, men åpnes nå igjen. Enkelte områder i ytre Troms stenges fordi bestanden ikke tåler jakt, slik som på Senja.

– Vår nye rypeweb skal gjøre det enkelt for alle å vite hvorfor vi både åpner og stenger for jakt. Dette håper vi kan styrke tilliten til bærekraftig viltforvaltning ytterligere, sier Breisjøberget.

Presentasjon av modellen på internasjonale kongresser vekker også oppsikt.

– Vi har tatt store steg de siste årene for å skaffe kunnskap om ryper og rypejakt. Det ser ut til at vi viser vei for resten av verden, sier Breisjøberget.

Norge tar ledertrøya

Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for jaktbart vilt. Statssekretær Widar Skogan ser på Statskogs arbeid som viktig for å løfte den norske forvaltningen.

– Jeg er imponert over Statskogs forvaltning av rypebestanden, og at verden nå ser til Norge for å skaffe seg bedre kunnskap. Det er viktig og riktig at Norge tar denne ledertrøya, sier Skogan.

Også Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) heier fram forskning og kunnskap.

– Vi ønsker at både vi og våre etterkommere skal få nyte godt av de fantastiske ressursene som norsk natur byr på. Derfor er vi svært tilfredse med at Statskog følger oppfordringen vår om å være et lokomotiv i kunnskapsutviklingen for bærekraftig forvaltning, sier generalsekretær Eldar Berli i NJFF.

Tall om rypa

I jaktåret 2020-2021 ble det felt 176 500 ryper fordelt på 48 500 jegere (tall fra SSB). Norges tre største rypefylker er Trøndelag, Innlandet og Troms og Finnmark.

Fylkesvis fangstfordeling i jaktåret 2020-2021:

Liryper

Fjellryper

SUM

Trøndelag - Trööndelage

45 100

10 100

55 200

Innlandet

24 000

4 700

28 700

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

18 500

10 000

28 500

Nordland - Nordlánnda

12 600

7 400

20 000

Viken

10 200

2 600

12 800

Vestland

4 800

6 700

11 500

Agder

5 200

2 100

7 300

Vestfold og Telemark

4 100

1 800

5 900

Møre og Romsdal

1 500

3 000

4 500

Rogaland

700

1 300

2 000

Oslo

-

-

Den viktige ammunisjonen

Rypa og rødlista

Det har over tid vært en nedgang i rypebestand og antall felte ryper, noe som har ført rypa inn på rødlista. Nedgangen har nå flatet ut, noe som kan lede til at rypa tas ut av rødlista igjen.

Slik er utviklingen av felte ryper siste ti år:

Jaktsesong

Lirype

Fjellrype

SUM

2011-2012

150 350

78 650

229 000

2012-2013

77 500

42 400

119 900

2013-2014

99 850

51 700

151 550

2014-2015

140 000

82 450

222 450

2015-2016

111 450

63 500

174 950

2016-2017

118 100

63 800

181 900

2017-2018

107 200

59 600

166 800

2018-2019

124 000

57 900

181 900

2019-2020

104 200

45 100

149 300

2020-2021

126 800

49 700

176 500

Ha kontroll på svermen

Ulike utfordringer

Utfordringene for rypa er ulik i de forskjellige verdensdelene. I deler av Asia er for eksempel tyvjakt for matauk et stort problem. I USA er det mest fokus på hvordan leveområdene for ulike arter påvirkes over tid. I Europa og spesielt Skandinavia, forklares bestandssvingninger langt mer ut fra hvordan rovvilt påvirker bestandene.

Det siste tiåret har Statskog økt innsatsen mye innenfor taksering. Mer enn 1800 kilometer takseringslinjer gås nå for å estimere bestandene av rype og skogsfugl før hver sesong. Samtidig samarbeider Statskog med jegerne om fangstrapportering i store jaktområder, noe som er unikt: I andre deler av verden brukes stort sett få og begrensede takseringer og spørreundersøkelser, noe som gjør forvaltningsgrunnlaget mer usikkert. 

Nå tilgjengeliggjør statsforetaket forvaltningsmodellen sin på nett gjennom statskog.no/rypeforvaltning, der du sjøl kan teste om det bør jaktes eller ikke. Modellen er kvalitetssikret av landets fremste rypeforskere.