Anne Karen og jeg har studert værmeldinga og speidet mot rypefjellet i flere dager. Det er midt i oktober, men snøen har latt vente på seg. Rypa er i gang med fjærskiftet, så vi er spente på hvordan det påvirker fuglens oppførsel. 

Støkkjakt etter fjellrype er en spennende jaktform som setter jegerens årvåkenhet, terrengkunnskap og skyteferdigheter på prøve. Du kan også bruke fuglehund, noe du også kan lære om her. Men fjellrypa er først og fremst snik- og støkkjegerens domene.