Flatens Jaktlag i Skjåk jakter på Sotfeltet som utgjør Syrppyttdalen og den innerst deler av Mysubyttdalen fra Dyrings bro og vestover til grensa mot Vestland fylke. 

Store deler av jaktterrenget ligger i Breheimen Nasjonalpark. Så her finnes de fleste habitater fra furuskogen via fjellbjørka og setervoller og videre opp i snaufjellet.