I september kjører han 170 mil aleine for å jakte hjort. 850 kilometer hver vei, fra Birkenes langt sør i Agder til Tingvoll på Nordmøre. 

– Og det er det vel verdt, fastslår Knut Olav uten å nøle så mye som et sekund.