Høstens vakreste eventyr startet allerede om våren, da vi fikk tildelt Finnmarks-eiendommens jaktfelt Brannfjell i Sør-Varanger. I slagene mellom jobb, sydenferier og plenklipping utover sommeren, ble det lagt ned stor innsats i planlegging, trening og oppskyting.

Og ikke minst ble det rekognosert etter poster i jaktfeltet. Mange fikk sett elg gjennom sommeren, og viltkameraene viste gevirvekst minutt-for-minutt etterhvert som midnattssolen avtok. Observasjoner av elg, plassering av viltkamera, vadesteder og poster ble plottet inn i appen Wehunt. Denne skulle vise seg å bli et effektivt hjelpemiddel gjennom jakta.