Forsøksprosjektet FriKalv ble satt i gang i 2020 der Miljødirektoratet ga dispensasjon til tre kommuner på Vestlandet, henholdsvis Kvinnherad, Aurland og Kinn kommuner, til en kvotefri felling av hjortekalver.

Bakgrunnen for prosjektet var ulike utfordringer knyttet til forvaltningen av hjort. Formålet var å undersøke hvilke muligheter og begrensninger som ligger i å tilby fri avskyting av hjortekalv.