Kommunene Kvinnherad, Aurland og gamle Flora kommune har fri avskyting av hjortekalver også denne høsten. 

Tiltaket er én del av FriKalv-prosjektet til Norsk institutt for naturforskning (NINA). Forskningsprosjektet skal finne ut av hvilke muligheter og begrensinger som ligger i fri avskyting av kalv. 

– Gjennom å dokumentere eventuelle endringer i fellingsmønster, kan vi lære mer. Vi skal også undersøke om det har vært store forskjeller mellom hvordan de ulike valdene og jaktfeltene har utnyttet ordningen, sier seniorforsker Vebjørn Veiberg ved NINA. 

Veiberg er prosjektleder for FriKalv-prosjektet. Han håper at prosjektet på sikt kan dempe interessekonfliktene mellom hjorteforvaltning og bønder. Enkelt sagt før bønder på hjorten mange jegere nyter godt av, uten nødvendigvis få noen god økonomisk kompensasjon for beiteskade på innmark og skog.

– Ved at grunneiere får muligheten til å øke inntekten sin på grunn av frie kalvefellinger, kan de tjene mer penger på hjorten som ellers påfører de økonomiske skade. 

– Gir ny kunnskap

Norsk Hjortesenter ble med i forskningsprosjektet til NINA i fjor. 

– Dette er et fantastisk prosjekt. Her har vi muligheten til å tilegne oss ny kunnskap om hvordan hjortebestandene kan forvaltes på ny måte, sier Johan Trygve Solheim ved hjortesenteret til JEGER. 

Solheim har tidligere ønsket seg stopp i bukkejakta fra 1. oktober, nettopp for å øke avskytingen av kalver og ungdyr. 

– Gjennom 70 år har det vært for høy beskatning av hanndyr. Vi må høste mer slik naturen ville gjort. Og det betyr å ta ut mer kalv, siden det er kalvene som har høyest dødelighet, sier han. 

Solheim tror også forskningsprosjektet vil gi jaktlagene og kommunene en langt bedre forståelse for hvor mange hjort som faktisk lever i et område.

Du kan lese mer om prosjektet på NINAs egne nettsider.