-Det er dessverre en inngrodd forestilling blant grunneiere her borte at hjortejakt med drivende hund tømmer terrenget så effektivt for hjort at det nærmest forblir tomt for dyr resten av høsten, sukker Jan Flatebø, som har jaktet med drever siden 1989.

Flatebø legger til at etter hans erfaring er dette så langt fra sannheten som mulig. -Tvert imot opplever vi at hjortejakt med hund både er effektivt og generelt uroer dyrene veldig lite, i motsetning til stadig å bli forstyrret av mange jegere som tråler terrenget med folkedrev. Naturligvis er det svært viktig å ikke hardjakte med hund heller, men helst ha tilgang på flere terreng slik at den totale belastningen blir liten.