Alle som jakter i Norge er pålagt å betale jegeravgift før man kjøper jaktkort hos ulike grunneiere. Jegeravgifta er som de fleste er kjent med en årlig avgift og koster fra 360 - 460 kr basert på om du driver med småvilt- eller storviltjakt.

Med jegeravgifta følger også en plikt til å rapportere fangst. Det gjør du via Altinn.no, og det er det slett ikke alle som gjør i tide.