Den for mange kjente våpenskribenten og redaktøren Svein Solli skrev en gang en bok som han kalte ”Ikke bare trofeer”. Her skriver han om alle sider ved jakt, store og små trofeer, flott natur og mye annet fascinerende man får oppleve under utøvelse av jakt. 

Jegere jakter av litt forskjellige grunner, noen få mest for å skaffe kjøtt og noen for det sosiale og for å komme seg ut i naturen. De fleste gjør det fordi de er ihuga jegere og gjerne vil bidra til et godt jaktresultat enten ved å gå med hund, postere eller gå alene på smygjakt. Noen er først og fremst ute etter å skyte størst mulig trofe mens andre er ute etter størst mulig jaktopplevelse og den kan bli stor uansett størrelse på trofeet.