Daglig leder Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter mener at norske jegere gjennom årtier har drevet troféjakt, i den betydning at dyrene med størst gevir ukritisk blir felt hvis de viser seg på post. Dette har medført at gjennomsnittsalderen har sunket, slaktevektene har gått ned, kjønnsbalansen er skjev, og det er mange to og tre år gamle koller som er for små til å få kalv.

– Det samme gjentar seg hver gang det åpnes for jakt i nye områder: De beste dyrene blir skutt først. Dette bør ta slutt. Troféjakt funker ikke i praksis. Det er de beste dyrene som bør gå igjen i skogen etter jakten. Det er ikke jegerens rolle å drive forvaltning etter eget hode, sier Solheim.