Viltlinje på videregående vil rekruttere nye jegere

Om alt går etter planen kan rundt 15 elever starte ved den nye viltlinjen ved Solør videregående skoles avdeling på Sønsterud i Åsnes ved skolestart neste høst. Etter en forsøksperiode på to år kan viltlinjen få status som landslinje.

Sist oppdatert: 4. desember 2023 kl 13.44
VIL HA RASKT SVAR: Leder i styringsgruppa for prosjektet, Marita Kalfoss Sollien, håper på svar fra Utdanningsdirektoratet tidlig til våren. (Foto: Sverre Viggen)
VIL HA RASKT SVAR: Leder i styringsgruppa for prosjektet, Marita Kalfoss Sollien, håper på svar fra Utdanningsdirektoratet tidlig til våren. (Foto: Sverre Viggen)
Lesetid: 2 minutter

– Det bør være grunn til å tro at vi kan komme i gang fra skolestart høsten 2024. Ny læreplan er godkjent på fylkesplan. Vi starter nå markedsføringen overfor potensielle søkere til linja, forteller leder i styringsgruppa for prosjektet, Marita Kalfoss Sollien.

Prosjektet har fått en rekke sterke støtteerklæringer. Ungdom begynner å bli utålmodige i påvente av om dette kan komme snart og blir et høyst aktuelt linjevalg for dem.

Leder i NJFF, Knut Arne Gjems, understreker at en viltlinje vil bety mye for rekrutteringen av nye jegere. Om linjen skulle få status som landslinje etter to år kan det tiltrekke seg elever fra hele landet.

– Fra NJFF har vi formidlet hva det vil bety. Nå står det på viljen hos dem som skal ta de siste avgjørelsene, sier Gjems.

Rektor ved Solør vgs, Kjersti Støre, og avdelingsleder på Sønsterud, Helge Strætkvern, gir uttrykk for optimisme og håper på start med forsøksordningen høsten 2024.

Den nye læreplanen

Det har i mange år vært jobbet med å etablere en landslinje på viltfaglig nivå i den videregående skolen.

Søknad om dette ble sendt av fylkeskommunen til Utdanningsdirektoratet første gang i 2021.

Den ble avvist av naturfaglig råd med bakgrunn i et manglende lærlingeløp innen yrkesfag.

Innlandet fylkeskommune har sendt ny søknad om forsøksordning over to skoleår gjennom programfaget jakt- og utmarksforvaltning. Forventningen er å oppnå status som landslinje etter prøveperioden.

Den nye læreplanen er slik:

 • Forvaltning av viltressursene.

 • Utøvelse av jakt og fangst.

 • Viltforvaltning og samfunnsperspektiver.

ER KLARE: Rektor Kjersti Støre ved Solør vgs og avdelingsleder på Sønsterud, Helge Strætkvern, er klare til en oppstart. (Foto: Sverre Viggen)
ER KLARE: Rektor Kjersti Støre ved Solør vgs og avdelingsleder på Sønsterud, Helge Strætkvern, er klare til en oppstart. (Foto: Sverre Viggen)

I støtteerklæringene peker aktørene på:

 • Verdiskaping for utmarksressursene.

 • Kompetanse, rekruttering og opplæring.

 • Sikre viltets betydning lokalt, regionalt og nasjonalt.

 • Skape en arena for høyere utdanning.

 • Styrke grunneiere og rettighetshaveres utnyttelse av utmarksressursene.

– Nå handler det om viljen og evnen til politikerne for gjennomslag til planene om en forsøksordning innen dette programfaget før en kan lage en søknad om landslinjestatus. Her ligger det muligheter for nyskaping og utvikling av en ny næring, sier Arne Myklebust i Våler. Han og Stein Lier-Hansen var de som fikk idéen om dette under en elgjakt i Åsnes for mer enn 10 år siden.

HADDE IDEEN: Det var Arne Myklebust i Våler som sammen med Stein Lier-Hansen under en elgjakt i Åsnes fikk ideen om en viltlandslinje. (Foto: Privat).
HADDE IDEEN: Det var Arne Myklebust i Våler som sammen med Stein Lier-Hansen under en elgjakt i Åsnes fikk ideen om en viltlandslinje. (Foto: Privat).

Last ned informasjonsfolder om viltlinjen (PDF)

Støtteerklæringer

Prosjektet har fått mange støtteerklæringer som er forankret lokalt, regionalt og nasjonalt hos disse:

 • Miljødirektoratet

 • Norsk Hjortesenter

 • Norsk Viltreinsenter

 • Norsk Skogmuseum

 • Norges Jeger og fiskerforbund Hedmark

 • Kontaktutvalget for skog i Åsnes og Våler kommuner

 • Solør-kommunene Våler, Åsnes og Grue

Jegere har blitt mer og mer avhengige av ny teknologi de siste årene. Foto: Egill J. Danielsen
Les også
Publisert 4. desember 2023 kl 13.44
Sist oppdatert 4. desember 2023 kl 13.44
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen