Årlig tildeles rundt 1200 fellingstillatelser på hjort og elg på jaktterrengene til statsallmenningene i Sør-Norge. Som tidligere ble også trekningen gjennomført ved bruk av elektronisk trekningsfunksjon, og alle jaktfelt er nå blitt fordelt.

Elg- og hjortejakta trekkes felles for alle fjellstyrene, det innebærer både jaktfelt for innenbygds og utenbygds jegere.