Før i jul i fjor fattet Mattilsynet et hastevedtak som stoppet all jakt og fangst på gjess, andefugl og kråkefugl i alle fylker sør for Nordland.

Hensikten var å hindre spredningen av høypatogen aviær influensa (HPAI) i Norge. Nå er det funnet en smittet kanadagås i Sarpsborg i Viken.