Mattilsynet har bestemt seg for å tillate fangst av kråkefugl, og lemper dermed delvis på jaktforbudet som ble hastevedtatt på grunn av fugleinfluensa rett før jul.

– Vi har som mål å ikke ha strengere regler enn nødvendig, og restriksjoner og forbud skal oppheves så snart det er smittemessig forsvarlig, sier Ole Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.