I alle fylker sør for Nordland blir det med øyeblikkelig virkning forbudt å jakte andefugl, gjess, storskarv og kråkefugl (se uttømmende oversikt lengre nede). Ved å stanse fuglejakta, håper Mattilsynet å redusere faren for at villfugl blir jaga og sprer smitten til nye områder. Her kan du lese informasjonen som Mattilsynet nå går ut med til jegerne, samt hjemmelen som matloven gir for slike vedtak.

LES OGSÅ: Samleoversikt over JEGERs test av hagler